dissabte, 27 de setembre del 2014

Construcció de la Serp del Pi Gros

El projecte consisteix en la construcció d’una figura de cultura popular que serà la serp del Pi Gros com a principal emblema del municipi.

Una figura que faran els mateixos alumnes de l’escola i no l’AMPA, com es fa habitualment, perquè els infants se la sentin seva.

Aquesta reproducció de la serp, la coordinació de la qual la portarà a terme un futur pare de l’escola avesat a realitzar aquest tipus de figures, sortirà per Festa Major i per la resta d’esdeveniments que es duguin a terme al poble. La seva estrena, però, tindrà lloc a finals de curs de l’any vinent.

Els promotors de la iniciativa han dissenyat una cantata que és una adaptació lliure de la llegenda de la serp de Can Coris i que es treballarà durant tot el curs a l'extraescolar d'ensenyaments artístics per donar un contingut a la construcció d’aquesta particular cuca.
La música, la dansa i el teatre es fusionaran a partir d’una adapatació de la llegenda, que es treballarà a l’escola.

L'objectiu és poder crear una cucafera per a Sant Cebrià de Vallalta, la seva primera bèstia popular, i una altra de més petita pels alumnes del centre.


Ensenyaments artístics

La utilització de les arts escèniques com a vehicle per a la integració social i ciutadana és un recurs de provada solvència i eficàcia.
No és debades que esdevé un dels principals recursos emprats per a la millora de la convivència en contextos socials on la immigració, l’atur, la diversitat cultural i religiosa actuen com a barreres i murs a la comunicació.
La música, el teatre o la dansa teixeixen ponts de comunicació, cooperació i interacció social. Aquestes disciplines artístiques també han estat emprades per a donar valor afegit als projectes educatius.

El projecte d’inclusió d’ensenyaments artístics de dansa, música i teatre a l’escola, en franja escolar consisteix en un projecte de cooperació educativa amb la finalitat de promoure valors educatius i de ciutadania com la creativitat, diversitat, excel·lència, la innovació, la responsabilitat, la cooperació i el respecte.

La Serp del Pi Gros ofereix als alumnes del centre socis de l'AMPA la possibilitat de participar en aquests ensenyaments en horari escolar no lectiu en el cas de primària i infantil (P4 i P5) i com a extraescola fora de l'horari escolar als nens i nenes d'educació infantil (de P3 a P5).

La cucafera que es crearà amb la participació de l’alumnat del centre, es presentarà en una obra musical a final de curs on es posarà en escena una adaptació lliure de la llegenda de la Serp de Can Coris. Els nens i nenes participants a l’extraescolar són els que tindran un paper més actiu dins la representació final de la llegenda.

Els nens i nenes de primària realitzaran a l’escola una sessió de les 12.30 h a les 13.45 h tots els dijous en la que dividits per nivells educatius treballaran la dansa, la música i el teatre. I tot i que en un principi a cada trimestre segons el curs se centraran en una disciplina, a la part final de la sessió treballaran també les altres dues. El preu és de 25€ al mes.

Pel que fa als infants d’educació infantil, l’extraescolar es realitzarà dilluns de 16.30 h a 18 h (amb mitja hora per berenar) per a P3, P4 i P5 i treballaran la dansa i la música. Per petició de les famílies, i en el cas que hi hagi suficient demanda, s’obre un grup al migdia de 14 h a 15 h els dijous, però només per a P4 i P5. El preu és també de 25€ al mes.
(Rectificació a 12 d'octubre de 2014) Finalment els grups d'infantil quedaran formats de la següent manera: Els infants de P3, dilluns de 16.30 h a 18 h (amb mitja hora per berenar) i els de P4 i P5 els dijous de 14 h a 15 h. El preu queda igual, 25€/mes.

Per participar en l’extraescolar de La Serp del Pi Gros serà necessari ser soci de l’AMPA, des d'on es gestionaran les inscripcions. Per participar-hi cal enviar un correu electrònic a ampaelpigros@yahoo.es indicant nom i cognoms i curs. En el cas que siguin alumnes de P4 o P5 cal indicar si s'escull l'horari dels dilluns o dels dijous.
Què és la Serp del Pi Gros?

El projecte de la Serp del Pi Gros neix de la sensibilitat d'algunes famílies de Sant Cebrià de Vallalta i l'escola El Pi Gros davant la realitat que ens trobem a un poble en el qual la distribució de la seva població fa que manqui un teixit sociocultural viu.

Neix de la necessitat d'aportar una cohesió i dinamitzar l'oferta cultural en la qual l'escola pren un paper important com a punt de trobada de les famílies de Sant Cebrià, al mateix temps que pot ajudar al nostre centre a singularitzar el seu projecte educatiu.

Què és la Serp del Pi Gros?

Es tracta d'un projecte de ciutadania que vol aprofitar les potencialitats de Sant Cebrià de Vallalta, de la seva gent i el seu patrimoni cultural i natural actuant a través de tres eixos operatius:

  1. Un projecte de disseny i construcció de la primera bèstia del bestiari festiu de Sant Cebrià, la cucafera de la serp del Pi Gros.
  2. Un projecte educatiu consistent en incorporar ensenyaments de música, dansa i teatre a l'oferta educativa de l'escola El Pi Gros, en coordinació amb el Projecte Educatiu de Centre.
  3. Un projecte artístic, adreçat a la realització d'un espectacle multidisciplinari a càrrec dels alumnes de l'Escola El Pi Gros centrat en la llegenda de La Serp de Can Coris.
En aquest blog us volem anar ensenyant la Serp del Pi Gros, en què consistirà, què s'està fent, etc. Perquè l'aneu vivint amb nosaltres i estimant i fent vostra de la mateixa manera que nosaltres ja l'hem fet nostra. 

Escola El Pi Gros, AMPA El Pi Gros, Joan Manel i Mireia